Idézetek és értelmezéseik

Mondataink


Sziszüphosz életműve

2019. augusztus 26. - Csöncsön

Mivel a Rákóczi vezette szabadságharc idején jelentős hadászati szerepet játszott az erősség, az osztrákok 1713-ban, hadgyakorlat ürügyén felgyújtották, azóta rom. Ha vannak egészen szabad perceim — és világéletemben igyekeztem úgy berendezni az életemet, hogy legyenek —, akkor egy Magyarország…

Tovább

Emberré válni a barbárok között

Ferenc ekkor határozhatta el, hogy azt az elviselhetetlen megalázottságot, amelyet az alacsonyabb rendűsége okoz, nem úgy fogja legyőzni, hogy külsőleg a németekhez hasonul, hanem azzal, hogy belülről szünteti meg azt az üregességet, amitől fogást találhat rajta a megvetés — hiszen épp a barbárság…

Tovább

Utunk a tűz közelébe

40 esztendős uralkodása, melynek lényege az európai centrum és az országai közötti, az elmúlt 150-200 évben tovább mélyült fejlettségbeli különbségek csökkentésére való törekvés volt, bővelkedett eredményekben. Alighanem minden magyarra igaz, aki Nyugat-Európába utazik, hogy elbűvöli az ottani…

Tovább

Atomizálódott társadalom és csapatba vágyó emberek

A szocializmus hatalmas hazugsága, hogy közösségi társadalmat épít, ugyanis a valóságban individuumokra hasította még a kisközösségeket is. Vélhetően nem vagyok egyedül azzal a benyomással, hogy az érték és az ismertség mai világunkban nem áll egyenes arányban egymással. Nem az válik ismertté és…

Tovább

Az el nem hangzott mondat

_ _ _ Aki rendszeres használója a budapesti tömegközlekedésnek, az aligha fog belekötni abba a megállapításba, hogy 2010 és 2014 között Budapest közösségi közlekedése többet fejlődött, mint a megelőző húsz évben összesen. Valóságos szemléletváltozás történt nyolc évvel ezelőtt; a…

Tovább

A régi idők Magyarországa

During those days, when you inquired of any sleepy-eyed young Hungarian writer what he was working on, he would invariably say: "I'm writing a play for Hollywood." Hogy mi mindenre nem jó az internet, azt el sem tudtuk volna képzelni, amikor még nem volt. Kijött nemrég egy EU-s statisztika…

Tovább

A magyar történelem útvesztőiben

A magyar vezető réteg többsége azonban nem tudott, nem mert szembenézni ennek a három tételnek, a független, szabad országnak, az alkotmányos monarchiának és a történeti határoknak Magyarország számára való kibékíthetetlen ellentétével, mert túlontúl félt a Habsburgok hatalmától, és túlontúl félt a…

Tovább

Mi mindig mindenről elkésünk?

Jelenleg nincs olyan átfogó jogszabály az EU-ban, amely garantálná az őshonos nemzeti kisebbségek jogait. Különös világ a politizálás. Nemzetek sorsát évszázadokra befolyásoló döntéseket egyetlen párt sem, egyetlen sajtótermék és médium sem tart érdemesnek megtárgyalni, a súlyán kezelni; de az,…

Tovább

A hozzáadott érték mint a kultúra ereje

Akárcsak a magyar gazdaság produktumai, a pop is összeszerelő üzemekben készül, minimális hozzáadott értékkel. Minden évben élénk figyelemmel kísérem A dal című műsort, mely elsődleges funkciója szerint az Eurovíziós Dalfesztivál hazai válogatója, voltaképpen azonban több ennél: az egyetlen olyan…

Tovább

A konszenzus lehetetlenségéről és a meghallgatás szükségéről

Nincs már olyan történeti esemény vagy személy, ami, vagy aki minden magyar számára ugyanazt jelentené. Fölöttébb érdekes interjúra bukkantam a pestisracok.hu oldalon. (Nem, nem vagyok rendszeres olvasója a "Pesti Srácoknak"; a mandiner.hu oldalon szoktak mindenféle cikket szemlézni, és ott…

Tovább