Idézetek és értelmezéseik

Mondataink


Történelem — egy nő szemével

2020. május 10. - Csöncsön

Hogy "énnekem itt van az otthonom, s ha maguk férfiak szétszóródnak is, énnekem itt kell maradnom": az őnekik logikátlan, asszonyi beszéd. Micsoda könyv volt ez, te jóságos ég! Dehát hogy is kezdjem? Németh László regényei közül először a Gyászt, majd az Iszonyt olvastam el, még…

Tovább

Arányérzék és olvasás

Ne értsünk bár egyet szemléletével, lássuk is bár éles megvilágításban tévedéseit, vegyük is bár bonckés alá szigorú tárgyiassággal elsiklásainak okait — ez esetben sem csak java szépírói művei tartoznak mindig gondosan őrzendő s mindig megkérdezendő örökségünkhöz, hanem minden csalútja ellenére…

Tovább

Lakások fénye, emberek gyógyszere

Egy nagy költő olyan, mint a kissármási földgáz vagy a budai hévforrások; meghagyható kiaknázatlan természeti tüneménynek s átalakítható lakások fényivé, messziről összesereglett emberek gyógyszerévé. Szabad perceimben most Németh László esszéit olvasgatom a magyar irodalomról. Kiemelnek a…

Tovább