Idézetek és értelmezéseik

Mondataink


A magyar történelem útvesztőiben

2018. március 23. - Csöncsön

A magyar vezető réteg többsége azonban nem tudott, nem mert szembenézni ennek a három tételnek, a független, szabad országnak, az alkotmányos monarchiának és a történeti határoknak Magyarország számára való kibékíthetetlen ellentétével, mert túlontúl félt a Habsburgok hatalmától, és túlontúl félt a…

Tovább

Uralkodást magán nem tűr, s szabadságra érdemetlen

Szól a sípszó: átkozott nép,Ne hagyja az Úr veretlen,Uralkodást magán nem tűrS szabadságra érdemetlen,Ha bosszút áll, gyáva, lankadtS ha kegyet ád, rossz, kegyetlen. Még mindig a Három nemzedéket olvasom, igaz, már nincs sok hátra belőle, a gondolatmenet a fő vonásaiban már kirajzolódott előttem.…

Tovább

Az alacsony lélekről

Nekünk ugyan, kiket korunk képtelenül alacsony lelkű hírlapirodalma el nem kényeztetett, ez a régmúlt talán a tisztesség és jóhiszeműség korszakának tűnik fel, tényleg azonban mi sem szomorúbb, mint hogy az új magyar középosztály többsége nemzeti érzését és nemzeti műveltségét e hírlapirodalomból…

Tovább

Konzervatív gondolatok

Az angol liberalizmus a szárazföldi népek számára csak példa lehetett, melyből tanulhattak, de nem minta, melyet saját földjükön megvalósíthattak volna. Nagyon messziről kell indulnom. Él előttem egy kép arról, hogy hol szeretnék élni, milyen világban, milyen körülmények között. És még inkább…

Tovább