Idézetek és értelmezéseik

Mondataink


Rajzold a múltat kívánatossá

2019. június 10. - Csöncsön

Csak a jelen legmagasabb erőiből értelmezhetitek a múltat: csak a legnemesebb tulajdonságaitok leghatásosabb bevetésével fogjátok kitalálni, mi tudnivaló, megőriznivaló és nagy mindabban, ami elmúlt. Megkérdezték egyszer tőlem, hogy melyik tíz filozófiai szöveget emelném ki, mint amit másoknak…

Tovább

Mi az a mi?

Nincs T/4., többes szám negyedik személy, egy olyan "mi"-fogalom, amibe minden élőlény beleértendő lenne — természetesen velünk együtt. Nem volt még ilyen hosszú írásszünet e blog történetében. Hogy miért nem írtam sem a múlt héten, sem az azt megelőzőn, annak legfőbb oka, azt hiszem, az volt,…

Tovább

Jézus üzenete

Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik testvérére, megérdemli az ítéletet, aki pedig azt mondja testvérének: Ostoba! – megérdemli, hogy a nagytanács elé kerüljön; aki pedig azt mondja: Bolond! – méltó a gyehenna tüzére. „Cselekedj úgy, hogy akaratod maximája mindenkor egyszersmind…

Tovább

Az én első mondatom

Alacsony nyomású légtömegek úsztak az Atlanti-óceán felett; keletnek tartottak, az Oroszországot borító magas nyomású légtömegek felé, és eddig semmi hajlandóságot nem mutattak, hogy északi irányban kitérjenek. Gyakran vagyok úgy egy-egy mondattal, hogy nem tudom: tényleg hallottam vagy…

Tovább

Elviselhetetlen és gyönyörű

Edmund Wilson amerikai kritikus méltán szörnyülködik azon, hogy egyes irodalmárok – közöttük ő is – az Iván Iljics halálával vagy Franz Kafka Átváltozásával rombolják le a tanítandó ifjaknak a társadalom normális és elviselhető jellegére vonatkozó, az életben oly hasznos elképzeléseit. Tizenéves…

Tovább

Az európai szellem csúcsain

A valóban isteni, általános maga a földművelés intézménye, az állam, a házasság stb.; ehhez képest jelentéktelen dolog tudni azt, hogy ha hajóra szállok, elpusztulok-e majd vagy nem. Filozófiával sohasem foglalkoztam professzionális módon, így műveltségemet e téren mindig hiányosnak,…

Tovább

A kommunikáció védelmében

Sőt úgy tűnik, a tulajdonképpeni kommunikáció éppen ott ér véget, ahol magamat és a másikat mint ilyet, tartós én-tartalomnak tekintem; ekkor a kommunikáció mindössze alapjában véve szolipszisztikus lények érintkezése, amely a lényegesben való önlét szempontjából semmiféle következménnyel nem…

Tovább

A filozófia kezdete

A világ teljes és általános megbízhatatlanságával szemben azonban mégiscsak szemben áll egy másik valami: a világban létezik olyasmi, amiben érdemes hinnünk, ami felébreszti bizalmunkat; létezik szilárd talaj: haza és táj; szülők és ősök; testvérek és barátok; a hitves. Karl Jaspers…

Tovább

Konzervatív gondolatok

Az angol liberalizmus a szárazföldi népek számára csak példa lehetett, melyből tanulhattak, de nem minta, melyet saját földjükön megvalósíthattak volna. Nagyon messziről kell indulnom. Él előttem egy kép arról, hogy hol szeretnék élni, milyen világban, milyen körülmények között. És még inkább…

Tovább